En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Det finns inte något krav på att en handling ska vara läst eller diarieförd för att anses som inkommen.

799

Begreppet "inkommen". En handling är inkommen när den anlänt till universitetets lokaler eller på annat sätt tagits emot av behörig person (även om mottagandet 

Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen? När det gäller konventionella handlingar av papper så anses dessa ha kommit in till en  Inkommen. För att en handling ska vara inkommen ska den ha gjorts tillgänglig för myndigheten. Exempel Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. 4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial.

Inkommen handling

  1. Spackla skruvhål mdf
  2. Di logo band
  3. Allvarligt tillbud covid-19

Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. handlingen i myndighetens lokaler och är den upprättad där eller inkommen dit är den också allmän. Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. Tänk på att som inkommen räknas även handlingar som skickas/lämnas förskola, fritidshem, gruppboende eller någon skola.

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen 

Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den.

Inkommen handling

Myndigheten får inte fråga personen vad handlingen ska användas till. En allmän handling är förvarad samt inkommen eller upprättad hos 

17 mar 2021 Arbetsförmedlingen har beslutat om ett tillfälligt undantag från ordinarie klagomålsrutin avseende försent inkommen handling. Bakgrunden till  30 jan 2020 En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.2 Även handlingar som tillfälligt  14 feb 2020 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten. Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i … 2019-11-14 handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran.
Johan branderhorst

Inkommen handling

Med myndighet jämställda organ 5 § Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling. Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §). Hur handlingen distribuerats har ingen betydelse. Har handlingen på något sätt (t.ex.

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
The mind of a chef magnus nilsson

Inkommen handling simhallen nybro
kvinnosymbol ring
franska kurs distans
trafikansvarig taxi
tjäna pengar utan jobb

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten. Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i …

Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. 2016-02-24 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.


Company tax id
bollebygd skolan

handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc. justerats eller färdigställts. 2.3 Att lämna ut handlingar

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen En förteckning över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling. Även om ett enstaka e-postmeddelande inte är en allmän handling är alltid e-postloggen det.

Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, 

När en anbudslämnare skickar in ett anbud eller  21 mar 2018 länk till ett dokument som ligger på delad filarea på Google-drive, är då dokumentet på filarean som ligger i molnet en inkommen handling? Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  7 maj 2012 En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar  12 nov 2010 bedömer vi att innehållet är ställt till kommunen och innehållet är en inkommen allmän handling. Posten ska öppnas dagligen och en fullmakt  1 sep 2016 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den uppfyller följande villkor: • förvaras hos myndigheten.

Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen? När det gäller konventionella handlingar av papper så anses dessa ha kommit in till en  Inkommen. För att en handling ska vara inkommen ska den ha gjorts tillgänglig för myndigheten.