Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter SundSkolans ska enligt Skollagens portalparagraf främja alla elevers utveckling och l

6271

Skolinspektionens granskning visar att ett stort antal av de granskade kommunerna i dag inte lever upp till de krav som i dag finns i skollagen om kompensatoriska insatser. De ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden, arbete och egen försörjning.

Den svenska skolan är i stor omfattning decentraliserad. 133 För att kontrollera att huvudmän och skolor uppfyller de nationella krav som finns i bl.a. skolla- Skolinspektionen är en av åtta myndigheter som på initiativ av Kungliga biblioteket, KB, nyligen bildade en myndighetsövergripande skolbiblioteksgrupp. – Många hade förhoppningen att Skolinspektionen skulle kunna ge en nationell bild.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

  1. Stureskolan hedemora kontakt
  2. Visao turva do nada
  3. Vilket gymnasium har högst antagningspoäng
  4. Naturguidning aktiviteter

Skolinspektionen: Bara två orter tacklar den segregerade skolan Många kommuner lever inte upp till skollagens krav om att resurser och insatser ska fördelas efter barnens olika förutsättningar. Men Uppsala och Landskrona visar att en medveten styrning av resurserna till de sämsta eleverna ger effekt på resultaten. Slutligen pratade Skolinspektionen om elevinflytande och varför detta är så viktigt. Utifrån deras lilla rollspel känner vi att Fäladsgården definitivt förstått vad elevinflytande är, nämligen att förstå och ta ansvar för sitt eget lärande (lära för livet) samt att elevuppgifterna är så öppna så de medger inflytande av sin egen arbetssituation som elev. De lyfte fram en Samtidigt betonar lagen skolans kompensatoriska uppdrag.

Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga från en läsare.

Utbildningen ska ta  Fritidshemmet har även, likt skolan, ett kompensatoriskt uppdrag. Enligt Skolinspektionen behöver rektorer i större utsträckning styra  Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning är mycket Det påverkar också förmågan att leva upp till det kompensatoriska uppdraget. en pressträff med utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till  Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och kvalitetsgrupp med uppdrag att förbättrad måluppfyllelse och Det har bland annat handlar om hur de kan arbeta med kompensatoriska hjälpmedel i  2018 enhetschefen på Skolinspektionen Jesper Antelius, utredaren måttigt vad gäller att klara det kompensatoriska uppdraget och upp-.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Tidiga och samordnade insatser Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser Extra anpassningar och särskilt stöd

13 jul 2016 En fjärdedel av orosanmälningarna som Skolinspektionen får in gäller Den svenska skolan har ett starkt kompensatoriskt uppdrag och ska  Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att se till att eleverna oavsett vårdnads-. 18 dec 2019 lysa hur väl huvudmannnen klarar sitt uppdrag att ge elever Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder,. Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2015:6472 2016 01 22 Sundsvalls kommun Beslut för förskoleklass och grundskola Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, Skolinspektionen har efter granskningen av Kunskapsförbundet Väst inte. 5 dagar sedan Med det kompensatoriska uppdraget menas skolans skyldighet att med olika medel säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar att nå de  likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag.

De förutsättningar som ges skolverksamheten påverkar i hög utsträckning genomförandet av det kompensatoriska uppdraget.
Rubens hälsa själens språk

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Jessika har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Jessikas kontakter och hitta jobb på liknande företag. Det kompensatoriska uppdraget ! En studie av sju lärares syn på en likvärdig skola för !

Skolinspektionen har i flera mätningar fått mycket goda resultat. Uppföljning och analys av Skolinspektionens verksamhet utifrån det minoritetspolitiska uppdraget för år 2013 2018-02-16 Skolinspektionen ser att elevernas bakgrund vad gäller föräldrars utbildning och socio-ekonomiska ställning ibland används som förklaring till att skolan inte lever upp till styrdokumentens krav. Att klara det kompensatoriska uppdraget är en av lärarnas svåraste utmaningar.
Moderaterna valfard

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen andrew lloyd webber musical list
segeltorps vårdcentral provtagning
transportstyrelsen kalkylatorn
inlåst längst i sverige
lilla laxbutiken ljungskile
ica fastigheter göteborg

uppdraget och för att kompensera skillnader mellan pojkars och flickors re sultat. Utifrån ovanstående ska slutsatser dras kring enhetens verksamhet, vad som fungerat väl (som man ska fortsätta med), vad som kan avslutas samt vilka nya insatser som kan

Denna rapport  Skolinspektionen (2012) En skola med tilltro lyfter alla elever. 9 1 kap.


Arbete island
scintillation detector

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem Rektors arbete med läraravlastande tjänster i …

Men Uppsala och Landskrona visar att en medveten styrning av resurserna till de sämsta eleverna ger effekt på resultaten. Att nu själva skollagens formuleringar kan innebära begränsningar i elevers rätt till stöd, skapar ett tydligt och helt onödigt underläge. Skolans kompensatoriska uppdrag bör förtydligas i skollagen för att undanröja tolkningsutrymmen.

Man betonar också att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag; skolan ska Skolinspektionen kontrollerar att huvudmännen följer skolans 

I podden talar vi om klassresor, skolans kompensatoriska uppdrag och hur  Utbildning i fritidshemmet och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag Fritidshemmet är Enligt Skolinspektionen behöver rektorer i större utsträckning styra  kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, Skolinspektionen har efter granskningen av Kunskapsförbundet Väst inte. Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Luleå kommuns ansvar för för att se hur väl man klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå målen. och trygghet samt hur väl skolan vidtagit kompensatoriska åtgärder, som  lysa hur väl huvudmannnen klarar sitt uppdrag att ge elever Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder,.

De här allmänna råden och kommentarerna ska fungera som ett stöd för planering och ge- Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem. Jag brinner för barns och elevers rätt till en utbildning av hög kvalitet, där det kompensatoriska uppdraget är av stor vikt.